Wiki

Top 19 ไตร โค เด อ ม่า

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ไตร โค เด อ ม่า บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม themaris.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ไตร โค เด อ ม่า

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ไตร โค เด อ ม่า

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ไตร โค เด อ ม่า

1. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าคืออะไร

 • ผู้เขียนบทความ: www.pmc08.doae.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12811 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าคืออะไร เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารโดยไม่มีอันตราย. กับพืช คน สัตว์และแมลง เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หลาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  ซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.pmc08.doae.go.th

2. ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.cpi-th.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7115 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์ ลดปริมาณเชื้อโรคพืช · แข่งขันและกำจัดเชื้อโรคพืช · ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค · ช่วยเพิ่มการเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิต · รักษาโรคพืช เช่น รากและโคนเน่า ผล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum)  เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญเติบโตได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมาก รวมเป็นกลุ่มกันหนาแน่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.cpi-th.com

3. การใช้ไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโรคพืช

 • ผู้เขียนบทความ: www.rmutl.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33355 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การใช้ไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโรคพืช ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ ที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพสูงในการควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้ หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อราที่อยู่ในดิน เช่น โรค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ ที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพสูงในการควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้ หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อราที่อยู่ในดิน เช่น โรครากเน่า-โคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบไหม้ใบจุด โรคแอนแทรคโนส ในพืชผัก เช่น พริก แตงกวา มะเขือเทศ คะน้า ผักกาดขาว มันฝรั่ง เป็นต้น 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.rmutl.ac.th

4. เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อรามหัศจรรย์อย่างไร? – กรมวิชาการเกษตร

 • ผู้เขียนบทความ: www.doa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31612 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อรามหัศจรรย์อย่างไร? – กรมวิชาการเกษตร เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูง เส้นใยมีผนังกั้นแบ่งมีประโยชน์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา     ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อโรคพืช ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช และช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช สามารถควบคุมราที่ทำให้เกิดโรคพืชได้หลายชนิด เช่น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.doa.go.th

5. ไตรโคเดอร์มา คืออะไร? ควบคุมโรคให้พืชอย่างไร? – grotech

 • ผู้เขียนบทความ: shop.grotech.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30296 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์มา คืออะไร? ควบคุมโรคให้พืชอย่างไร? – grotech ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ใช้ป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ไฟทอปธอรา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์มากมาย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไตรโคเดอร์มา คือ ปรสิตสำหรับเชื้อราชนิดอื่นๆ โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช และซากสัตว์ และแหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถพบได้โดยทั่วไป เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (Conidia) หรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มเห็นเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of shop.grotech.co

6. ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช

 • ผู้เขียนบทความ: dynamicseeds.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10053 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา จัดเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร ทำหน้าที่เชื้อราศัตรู (ปฏิปักษ์) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          เชื้อราไตรโคเดอร์มา จัดเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร ทำหน้าที่เชื้อราศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช เส้นใยมีสีขาว สปอร์มีสีเขียว ช่วยปกป้องรากพืชจากเชื้อโรค ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dynamicseeds.com

7. ประโยชน์ของไตรโคเดอม่า – H2O Hydro Garden

 • ผู้เขียนบทความ: www.h2ohydrogarden.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2994 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประโยชน์ของไตรโคเดอม่า – H2O Hydro Garden 1.เชื้อราไตรโคเดอร์มาปลดปล่อยกรดอินทรีย์ออกมาช่วยละลายธาตุอาหารที่ตกตะกอนให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ใหม่ ซึ่งหากในระบบมีการปรับค่า pH สูงขึ้นคือ pH 6.5-7.0 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �������:  �Ţ��� 8 ��� �Ҥ����� 53 �Ҵ����� 71 �ǧ �Ҵ����� ���. 10230
  ������:  02 932 9200 ��Ͷ��: 086 500 9698, 084 106 6831

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.h2ohydrogarden.com

8. การผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา เพื่อการควบคุมโรคพืช

 • ผู้เขียนบทความ: www.kubotasolutions.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25705 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา เพื่อการควบคุมโรคพืช เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน โดยอาศัยซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุเป็นอาหาร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก รองก้นหลุมเชื้อราไตรโครเดอร์มา 1 กก. ผสมรำอ่อน 5 กก. และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 40 กก. ใช้รองก้นหลุมปลูก 1 กำมือ หรือหว่านรอบโคนต้น หากต้องการนำไปผสมกับวัสดุเพาะให้ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาที่ผสมแล้ว 1 ส่วน ผสมกับวัสดุเพาะ 4 ส่วน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kubotasolutions.com

9. ไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม (Trichoderma) * (สินค้าหมด) – papamami

 • ผู้เขียนบทความ: www.papamami.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13755 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม (Trichoderma) * (สินค้าหมด) – papamami ไตรโคเดอร์ม่า คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีหน้าที่ป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรตพืช เช่นเชื้อราไฟท็อปเทอร่า, เชื้อราพิเทียม, เชื้อราฟูซาเรียม, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ��ҹ ��ҹ��һ�� �������
  ������� :  ��ҹ��һ��������� �����ҹ�ѹ���Ҹҹ� ࢵ :  �ҧ�ѡ�Ѳ�� �ǧ : �ҧ��Ƿͧ
  �ѧ��Ѵ : �������      ������ɳ��� : 11110
  ������ :  02-0003316      ��Ͷ�� :  08-1911-1285
  ����� : papamami899@gmail.com
  ���䫵� : www.papamami.com

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.papamami.com

10. ไตรโคเดอมา – องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล สัน กลาง

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanklangphan.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25877 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอมา – องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล สัน กลาง ไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันและควบคุมโรคพืชทางดิน เช่นโรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า โรคกล้าเน่า กล้ายุบ โรคเน่าระดับคอดิน โรคเหี่ยวในพืช ตระกูลพริก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
  โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th.
  All Rights Reserved. Designed by Chiangrai
  Enter Soft

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sanklangphan.go.th

11. ไตรโคเดอร์มาคืออะไร

 • ผู้เขียนบทความ: www.allkaset.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24564 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์มาคืออะไร ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma). 1. ไตรโคเดอร์มา(Trichoderma) คือชื่อของเชื้อราชนิดหนึ่งมักพบอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในดิน หรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ตามธรรมชาติทั่วๆไป.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้ รหัสสินค้า A8328ไม่ระบุ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.allkaset.com

12. Page 13 – ศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และปูนโดโลไมท์ต่อการ …

 • ผู้เขียนบทความ: e-library.ldd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34089 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Page 13 – ศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และปูนโดโลไมท์ต่อการ … เพื่อศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและปูนโดโลไมท์ที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อราไฟทอฟธอรา ของปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียน 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของอุณหภูมิ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Block reason: Gateway GEO-IP Filter Alert

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of e-library.ldd.go.th

13. MMO สูตร 6 – สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 • ผู้เขียนบทความ: iqs.mju.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16741 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ MMO สูตร 6 – สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา( Trichoderma sp.) ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีเศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้ง

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา( Trichoderma sp.) ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีเศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งจุลินทรีย์อื่นๆ และวัสดุอินทรีย์ ตามธรรมชาติ โดยเป็นเชื้อราปฏิปักษ์หรือเชื้อราที่เป็นศัตรู ต่างๆ ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดได้ โดยมี กลไกใน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of iqs.mju.ac.th

14. การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า …

 • ผู้เขียนบทความ: www.rakbankerd.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6152 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า … เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของ Phytophthora sp. เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด ทั้งใน ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่เครื่องหมาย , ขั้นระหว่างชื่ออีเมล์ (ส่ง 1 ครั้งได้ไม่เกิน 50 อีเมล์)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.rakbankerd.com

15. เชื้อราไตรโคเดอร์มา วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช

 • ผู้เขียนบทความ: www.cpiagrotech.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14065 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มา วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายต้นพืชได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (สำนักงานใหญ่) 1168/91 ชั้น 30 ลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม4 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 679 9166 , แฟกซ์. 02 285 6369
  (สาขาชุมพร) 16 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
  www.CPIAGROTECH.com .

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.cpiagrotech.com

16. Trichoderma | Walailak Science Park อุทยานวิทยาศาสตร์เเละ …

 • ผู้เขียนบทความ: sciencepark.wu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28909 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Trichoderma | Walailak Science Park อุทยานวิทยาศาสตร์เเละ … วาริน อินทนา เป็นผู้บริหาร ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชีวภัณฑ์ทางการเกษตร (เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดยบุคลากรจากศูนย์ชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี รศ.ดร. วาริน อินทนา เป็นผู้บริหาร ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชีวภัณฑ์ทางการเกษตร (เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย) …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of sciencepark.wu.ac.th

17. ไตรโคเดอร์ม่า 1 kg (Trichoderma) ผลิตโดยมหาวิทยาลัย … – pk kaset

 • ผู้เขียนบทความ: www.pkkaset.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5137 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์ม่า 1 kg (Trichoderma) ผลิตโดยมหาวิทยาลัย … – pk kaset ไตรโคเดอร์ม่า 1 kg (Trichoderma) ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุลินทรีย์กำจัดเชื้อราในพืช ผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ. มาเป็นคนแรกที่รีวิวพรีเมี่ยมสินค้านี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: **กรุณาเลือกช่องทางติดต่อตามข้อสงสัยของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านได้ สามารถติดต่อมายังทีมงาน LnwPay แล้วเราจะช่วยเหลือคุณจนถึงที่สุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.pkkaset.com

18. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า (20กรัม)ม.เกษตร

 • ผู้เขียนบทความ: www.kasetvirul.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22030 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า (20กรัม)ม.เกษตร เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูง จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �����������������§����

  1. �٧���¢��Ǵ��������٧����俿�� ����� 3 ��ǹ ��͹�� 2 ��ǹ
  2. �ѡ�����ء����ѧ��͹�������ا���ʵԡ����͹�����������ӹǹ 2 �Ѻ��(�ٹ) ���ͻ���ҳ 250 ������Ͷا
  3. ���������ẹ �մ����ҡ���͡���ا���ʵԡṺ�Ѻ��������Ŵ����Դ�´��ӷ������������������

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kasetvirul.com

19. หัวเชื้อชีวภาพไตรโคเดอร์ม่าในอาหารวุ้น * (สินค้าหมด)

 • ผู้เขียนบทความ: www.kasetvirul.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26113 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หัวเชื้อชีวภาพไตรโคเดอร์ม่าในอาหารวุ้น * (สินค้าหมด) เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นเจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  – ����觢ѹ�Ѻ�����ä�ת �����˵ط�������������������ԭ���ҧ��������Ǵ���� ����ö���ҧʻ�����㹻���ҳ�٧�ҡ �����������èҡ�����ʴ��Թ������ҧ � �֧��������������������������ö�觢ѹ�Ѻ�����ä�ת���ͨ��Թ����� ����������dz���ǡѹ �͡�ҡ�����������������ѧú�ǹ�Ԩ������ҧ � �ͧ�����ä���������ع�çŴŧ
  – ����繻��Ե��������ä�ת ���������������…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kasetvirul.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ไตร โค เด อ ม่า

Check Also
Close
Back to top button