093 168 3979
http://themaris.vn/biet-thu.html
http://themaris.vn/villa.html

Biệt thự

Villa A1

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng:  136.7 m2

Tổng diện tích sàn:  349.4 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

Villa A2

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng: 128.3 m2

Tổng diện tích sàn: 336.7 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

Villa B1

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng: 144.3 m2

Tổng diện tích sàn: 362.3 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

Villa B2

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng: 131.2 m2

Tổng diện tích sàn: 355.6 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

Villa C1

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng: 121.5 m2

Tổng diện tích sàn: 311.4 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

Villa C2

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 01

Mặt bằng tầng 02

Mặt bằng tầng 02

3 phòng ngủ, 2 tầng + tum thang

Diện tích xây dựng: 128.2 m2

Tổng diện tích sàn: 343.4 m2

Tổng thể

Nội thất Biệt thự

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin
http://themaris.vn/
http://themaris.vn/catalog/view/